Η εξέλιξη στον τομέα των υδραυλικών ανελκυστήρων όσο αφορά στην οικονομικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία τους, είναι η χρήση Inverter. Είναι στην ουσία ένας τρόπος ηλεκτρονικού ελέγχου της ταχύτητα του ανελκυστήρα. Αυτό που επιτυγχάνεται είναι να μορφοποιείται το ρεύμα παροχής της ΔΕΗ, σύμφωνα με τα στάνταρ της εκάστοτε ανάγκης, αντλώντας όσο ρεύμα χρειάζεται ανά πάσα στιγμή, από τον τριφασικό κινητήρα της αντλίας τροφοδοσίας λαδιού του ανελκυστήρα, χωρίς να σπαταλάται ή να περισσεύει. Εφαρμόζεται δηλαδή ένας ρυθμιστής ενέργειας ο οποίος λειτουργεί παρέχοντας την βέλτιστη απόδοση και ως αποτέλεσμα εξοικονομείται ενέργεια.

Κατά την εκκίνηση του ο κινητήρας του ανελκυστήρα, σε συνδεσμολογία τριγώνου, αντλεί έξι (6) περίπου φορές το ονομαστικό του ρεύμα, ενώ σε συνδεσμολογία αστέρα – τριγώνου περίπου δύο (2). Ο αντιστροφέας αναλαμβάνει τη συνδεσμολογία του κινητήρα ελαχιστοποιώντας έτσι τις ηλεκτρολογικές διατάξεις. Εκτός αυτού δημιουργούνται ρεύματα κορυφής τα οποία είναι επικίνδυνα για τα εξαρτήματα των ηλεκτρονικών διατάξεων. Τα φαινόμενα αυτά εξομαλύνονται με τη χρήση Inverter διότι πραγματοποιείται ανώτερος έλεγχος. Επιπροσθέτως παρέχει στον κινητήρα ασφάλεια υπερφόρτωσης ρεύματος και ελαχιστοποιεί τις θερμικές του απώλειες.

Σημαντικό είναι επίσης το γεγονός ότι όλες οι κινήσεις του ανελκυστήρα γίνονται πιο ομαλά με αποτέλεσμα να καταπονούνται λιγότερο τα μηχανικά του μέρη. Έτσι παρατείνεται η διάρκεια ζωής αυτών και του κινητήρα. Ένα απλό παράδειγμα είναι και το ηλεκτρικό φρένο όπου ο αντιστροφέας φρενάρει τον κινητήρα ηλεκτρονικά χωρίς να χρησιμοποιεί τεχνικά μέρη.

Η εταιρία μας μετά από μετατροπές στη διάταξης του συστήματος του υδραυλικού ανελκυστήρα και εφαρμογή του αναστροφέα στο τμήμα οδήγησης του κινητήρα σε ανελκυστήρες ανάλογων προδιαγραφών κατάφερε εξοικονόμηση της τάξης του 40 %.

Αυτό που πραγματοποιείται από μέρους μας είναι η εφαρμογή του Inverter στο τμήμα ελέγχου της αντλίας λαδιού του υδραυλικού ανελκυστήρα και οι απαιτούμενες μετατροπές στις βαλβίδες της, όπου προκύπτουν απώλειες κατά την εκκίνηση, την επιτάχυνση και την επιβράδυνση, προκειμένου να λειτουργήσει το σύστημα εξοικονόμησης με την απαιτούμενη αποτελεσματικότητα.