ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΣΚΑΛΑΣ ΜΕ ΚΑΡΕΚΛΑ Ή ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΕ ΚΑΡΕΚΛΑ