ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΣΚΑΛΑΣ ΜΕ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ Ή ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΕ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ