ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΣΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΑΣΤΕΡΑ – ΤΡΙΓΩΝΟΥ